LIP6, Đại học Sorbonne và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (UMR 7606 Đại học Sorbonne - CNRS), là một viện nghiên cứu khoa học máy tính dành riêng cho việc mô hình hóa và giải quyết các vấn đề cơ bản do các ứng dụng thúc đẩy, cũng như triển khai và xác nhận thông qua quan hệ đối tác học thuật và công nghiệp.

LIP6 giải quyết những thách thức này trong bốn trục nghiên cứu & nbsp ;:

Tin tức Lưu trữ

wadm (at) nulllip6.fr