يهـتم المـخبر بأعـمال متنوعة تشرف عليها خـمسة أقـسام
وحـدات / AxesAIDASNSSRTMC
ACASA 👥👥
ALMASTY 👥👥👥👥
ALSOC 👥👥👥👥👥
APR 👥👥👥👥👥
BD 👥👥👥👥
CIAN 👥👥👥👥
ComplexNetworks 👥👥👥👥👥👥
DECISION 👥👥👥👥
DELYS 👥👥👥👥👥
LFI 👥👥
MLIA 👥👥👥👥
MOCAH 👥👥
MoVe 👥👥👥👥
NPA 👥👥👥👥👥👥👥
PEQUAN 👥👥👥👥
Phare 👥👥👥👥👥
PolSys 👥👥👥👥
QI 👥👥👥👥👥👥👥
RO 👥👥👥👥
SMA 👥👥👥
SYEL 👥👥👥👥👥👥
Whisper 👥👥👥

KEY FIGURES

623 people at LIP6

217 permanent people

 • 161 teacher-researchers
 • 26 CNRS researchers
 • 6 INRIA researchers
 • 11 administrative staff
 • 13 technical staff

406 non permanent people including :

 • 175 PhD students
 • 19 postdocs
 • 18 temporary research engineer
 • 144 interns

Actions of excellence

 • 4 ERC
 • 2 professorships
 • 3 LabEx
 • 1 Equipex
 • 4 IUF members

Publications 2014 - 2019

 • 724 journal articles
 • 1707 conference papers
 • 266 theses
 • 38 HDR

أحـداث السـاعـة LIP6

الأرشـيف

مخبر LIP6 (LIP6)

 • Ajouter à votre agenda15/11/2019 - Séminaire C2
  التـوقـيت : 10:00 ص
  Le séminaire a pour vocation de réunir régulièrement les communautés informatiques et mathématiques françaises dont les sujets de préoccupation sont : la théorie des codes correcteurs, la cryptologie et les branches des mathématiques, de l’...
  - http://cca.inria.fr/
الأرشـيف
 Mentions légales
| خـريـطـة المـوقـع