Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
Đội cũ : Whisper
Bài báo khoa học MOCAH201620172018201920202021Total
Sách0000101
Soạn thảo sách0000101
Bài báo khoa học23432216
Chương sách2011307
Bài hội thảo khoa học31261912102100
Luận án tiến sĩ khoa học0000000
Luận án tiến sĩ0016007
LIP6