LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » CIAN

CIAN : Trưởng nhóm : Roselyne Chotin

10 Nhân sự

Aboushady Hassan (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/502
Bazargan Sabet Pirouz (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/502
Chotin Roselyne (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/406
Galayko Dimitri (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/508
Lecuyer Christophe (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/504
Louërat Marie-Minerve (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/308
Mehrez Habib (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/310
Pêcheux François (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/420
Porte Jacky (Volunteer Researcher, ENST) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/402
Stratigopoulos Haralampos (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/402

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouyer Manuel (Kỹ sư nghiên cừu, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/414
Chaput Jean-Paul (Kỹ sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/306
Mahmoodian Shahin-Léa (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/206
Rhouni Amine (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/518

11 Nghiên cứu sinh

Ali El Sayed Sarah Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415
Bessaad Abdelkrim Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505
Bournias Ilias (Trợ giảng, Sorbonne Université / LIP6) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/417
Diaz Rizo Alan Rodrigo Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505
Elshamy Mohamed (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415
Eshra Islam Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505
Leonhard Julian Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415
Mahmoud Doaa Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505
Pavlidis Antonios (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415
Rocherolle Gabriel (Trợ giảng, Polytech-Sorbonne) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415
Spyrou Theofilos (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415

3 Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Afacan Engin Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415
Cathébras Joël Campus Pierre et Marie Curie 24-25/417
Tlili Mariam Campus Pierre et Marie Curie 24-25/308

4 Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Sayed Alhassan (từ 01-02-2019 đến 31-03-2021) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505
Sokolov Andrii (từ 09-03-2020 đến 27-03-2020)
Shimizu Naohiko (từ 17-02-2020 đến 15-03-2020)
Bisiaux Pierre (từ 17-02-2020 đến 28-02-2020)

Thực tập sinh

Belazouz Mohand Ameziane, Zerrouati Seddik

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Badran Tamer

Cựu thành viên

Anceau François

tháng tám 2020

 Mentions légales
Sơ đồ site |