LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Nhóm nghiên cứu » QI

QI : Trưởng nhóm : Damian Markham

3 Nhân sự

Diamanti Eleni (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/112 +33 1 44 27 83 12
Kashefi Elham (Viện trưởng, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104 +33 1 44 27 83 16
Markham Damian (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/112 +33 1 44 27 83 12

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouyer Manuel (Kỹ sư nghiên cừu, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/414 +33 1 44 27 70 14
Chaput Jean-Paul (Kỹ sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/306 +33 1 44 27 53 99
Naït Sidnas Belaïd (Hành chính, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/222 +33 1 44 27 87 77
Rhouni Amine (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/518 +33 1 44 27 96 34

17 Nghiên cứu sinh

Booth Robert (Trợ giảng, ANR VanQute SU) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Bozzio Mathieu Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Centrone Federico Bên ngoài
Chabaud Ulysse (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Colisson Léo Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Emériau Pierre-Emmanuel Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Ghorai Shouvik Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Leichtle Dominik (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Meignant Clément Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Mezher Rawad Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Music Luka Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Neves Simon (Trợ giảng, CNRS QUSCO) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Roman Rodriguez Victor Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Schiavon Matteo Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Shettell Nathan Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Trigo Vidarte Luis Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Yehia Raja (Trợ giảng, EDITE) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/101c

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (của riêng nhóm)

Russanova Alisa (Kỹ sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/114 +33 1 44 27 46 39

2 Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Cavaillès Adrien Campus Pierre et Marie Curie 25-26/114 +33 1 44 27 46 39
Mansfield Shane Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Kerenidis Iordanis từ 07-12-2017 đến 07-12-2020 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/112 +33 1 44 27 83 12
Castagnet Cyril từ 02-09-2019 đến 01-01-2020 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Grosshans Frédéric từ 15-09-2017 đến 31-12-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104 +33 1 44 27 83 16
Arzani Francesco từ 01-11-2018 đến 31-10-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/114 +33 1 44 27 46 39
Gozde Ustun từ 07-06-2019 đến 31-07-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Natansh Matur Natansh từ 11-05-2019 đến 30-07-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104 +33 1 44 27 83 16
Unnikrishnan Anupama từ 09-11-2018 đến 29-06-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Derbyshire Ellen từ 03-03-2019 đến 10-05-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103
Wang Zizhu từ 04-02-2019 đến 18-03-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Sohbi Adel từ 06-12-2018 đến 02-01-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Olivo Andrea từ 10-01-2018 đến 31-12-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Abrams Nathan từ 16-10-2018 đến 27-10-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Dequal Daniele từ 24-09-2018 đến 19-10-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/114 +33 1 44 27 46 39
Unnikrishnan Anupama từ 07-01-2018 đến 30-09-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Douce Tom từ 01-01-2018 đến 30-09-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/114 +33 1 44 27 46 39

3 Thực tập sinh

Alavisamani Narges, Parekh Rhea, Yacoub Verena

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Kumar Niraj

tháng chín 2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |