LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » QI

QI : Trưởng nhóm : Damian Markham

5 Nhân sự

Bredariol Grilo Alex (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/101b
Diamanti Eleni (Viện trưởng, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/101b
Grosshans Frédéric (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/101c
Kashefi Elham (Viện trưởng, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/101c
Markham Damian (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/101b

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouyer Manuel (Kỹ sư nghiên cừu, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/414
Chaput Jean-Paul (Kỹ sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/306
Coulibaly Aboubacar (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/224
Kamdem Eugène (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/212
Rhouni Amine (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/518

19 Nghiên cứu sinh

Booth Robert (Trợ giảng, ANR VanQute SU) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104
Centrone Federico Bên ngoài
Colisson Léo Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103
Daylac Constantin Bên ngoài
Emériau Pierre-Emmanuel Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104
Fruleux Damien Campus Pierre et Marie Curie 25-26/112
Ghorai Shouvik Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103
Leichtle Dominik Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103
Ma Yao Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103
Marulanda Acosta Valentina Bên ngoài
Meignant Clément Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103
Meyer Uta Isabella Bên ngoài
Music Luka Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104
Neves Simon (Trợ giảng, CNRS QUSCO) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103
Roman Rodriguez Victor Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103
Roumestan François Bên ngoài
Shettell Nathan Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103
Yacoub Verena Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103
Yehia Raja (Trợ giảng, EDITE) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (của riêng nhóm)

Russanova Alisa (Kỹ sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/101a

2 Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Ollivier Harold Campus Pierre et Marie Curie 26-00/101a
Schiavon Matteo Campus Pierre et Marie Curie 25-26/114

23 Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Olivo Andrea (từ 04-02-2020 đến 31-12-2021) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103
Hermouet Paul (từ 01-04-2020 đến 30-09-2021) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103
Habouchi Khamsa (từ 01-09-2020 đến 29-08-2021) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/101a
Hilaire Paul (từ 01-06-2020 đến 29-06-2021) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103
Trigo Vidarte Luis (từ 18-08-2020 đến 31-12-2020) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103
Kerenidis Iordanis (từ 07-12-2017 đến 07-12-2020) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/112
Angrisani Armando (từ 11-10-2020 đến 31-10-2020) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103
Zahidy Mujtaba (từ 01-08-2020 đến 11-09-2020)
Biagi Gabriele (từ 01-03-2020 đến 31-07-2020)
Castagnet Cyril (từ 02-09-2019 đến 01-07-2020)
Bahrani Sima (từ 01-05-2020 đến 30-05-2020)
Faleiro Ricardo (từ 20-01-2020 đến 20-04-2020)
Gozde Ustun (từ 07-06-2019 đến 31-03-2020)
Van Wier Jeroen (từ 27-02-2020 đến 05-03-2020)
Kumar Niraj (từ 10-02-2020 đến 29-02-2020)
Coyle Brian (từ 10-02-2020 đến 28-02-2020)
Diadamo Stephen (từ 17-02-2020 đến 21-02-2020)
Cojocaru Alexandru (từ 23-01-2020 đến 15-02-2020)
Arzani Francesco (từ 01-11-2018 đến 31-12-2019)
Aghababa Hossein (từ 29-06-2019 đến 31-12-2019)
Raptakis Adam (từ 01-10-2019 đến 31-12-2019)
Yang Shenshen (từ 01-10-2019 đến 17-12-2019)
Sohbi Adel (từ 23-09-2019 đến 23-10-2019)

Thực tập sinh

Yacoub Verena

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Chabaud Ulysse, Mezher Rawad

tháng mười 2020

 Mentions légales
Sơ đồ site |