LIP6 CNRS Sorbonne Université
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » SMA

SMA : Trưởng nhóm : Amal El Fallah Seghrouchni

8 Nhân sự

Abdallah Maha (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/410
Beynier Aurélie (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/408
Briot Jean-Pierre (Viện trưởng, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/416
Corruble Vincent (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/412
El Fallah Seghrouchni Amal (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/414
Herpson Cédric (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/402
Kant Jean-Daniel (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/408
Maudet Nicolas (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/406

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouder Christophe (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/404
Cuzin Vincent (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/411
Gayat Benoît (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/405
Gonçalves Sylvie (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/230
Lam Marie Véronique (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/222
Mahmoodian Shahin-Léa (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/206

9 Nghiên cứu sinh

Baaj Ismail Bên ngoài
Casals do Nascimento Arthur Henrique Campus Pierre et Marie Curie 25-26/403
Chmielarz Blazej Campus Pierre et Marie Curie 25-26/403
De Bufala Nicolas Campus Pierre et Marie Curie 25-26/420
Fradet Nathan
Gross--Humbert Nathanaël Campus Pierre et Marie Curie 25-26/420
Le Pelletier de Woillemont Pierre Bên ngoài CIFRE
Shams Parham (Trợ giảng, EDITE) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/404
Vincent Marc Bên ngoài CIFRE

Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Huynh Thanh Thuan Campus Pierre et Marie Curie 25-26/420

2 Adjuncts

Guessoum Zahia (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, UNIV DE REIMS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/410
Pachet François (Thành viên nghiên cứu, SONY CSL) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/416

3 Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Ballot Gérard (từ 04/01/2019 đến 12/31/2022) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/416
Arberet Antonin (từ 09/01/2020 đến 12/31/2020)
Amoussou Manuel (từ 12/01/2019 đến 05/31/2020)

Thực tập sinh

Dufour Alexandra, Dupuis Louise, Franceschetti Maël, Prévotat Clément, Rios Maël

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Zaleski Laetitia

May 2021

 Mentions légales
Sơ đồ site |