LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Nhóm nghiên cứu » MoVe

MoVe : Trưởng nhóm : Béatrice Bérard

24 Nhân sự

Baarir Souheib (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Université Paris Nanterre) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/208 +33 1 44 27 61 92
Bendraou Reda (Giáo sư, Université Paris Nanterre) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/205 +33 1 44 27 88 61
Bérard Béatrice (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/219 +33 1 44 27 88 24
Besse Cédric (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/204 +33 1 44 27 88 28
Dutheillet Claude (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/208 +33 1 44 27 61 92
Gervais Marie-Pierre (Giáo sư, Université Paris Nanterre) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/211 +33 1 44 27 73 65
Girault Claude (Giáo sư Emeritus, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/202 +33 1 44 27 73 19
Hillah Lom Messan (Giảng viên, Université Paris Nanterre) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/214 +33 1 44 27 53 87
Ilié Jean-Michel (Giảng viên, IUT Paris Descartes) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/202 +33 1 44 27 73 19
Jaume Mathieu (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/225 +33 1 44 27 73 46
Kordon Fabrice (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/202 +33 1 44 27 88 20
Legond-Aubry Fabrice (Giảng viên, Université Paris Nanterre) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/214 +33 1 44 27 53 87
Malenfant Jacques (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/206 +33 1 44 27 88 01
Mounier Isabelle (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/218 +33 1 44 27 87 70
Paviot-Adet Emmanuel (Giảng viên, IUT Paris Descartes) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/218 +33 1 44 27 71 05
Perrot Jean-François (Giáo sư Emeritus, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/202 +33 1 44 27 73 19
Poitrenaud Denis (Giảng viên, IUT Paris Descartes) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/210 +33 1 44 27 71 04
Poizat Pascal (Giáo sư, Université Paris Nanterre) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/209 +33 1 44 27 53 03
Pradat-Peyre Jean-François (Giáo sư, Université Paris Nanterre) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/215 +33 1 44 27 88 44
Saint-James Emmanuel (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/227 +33 1 44 27 62 38
Sznajder Nathalie (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/216 +33 1 44 27 41 82
Thierry-Mieg Yann (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/210 +33 1 44 27 71 04
Ziadi Tewfik (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/212 +33 1 44 27 73 22
Ziane Mikal (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, IUT Paris Descartes) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/204 +33 1 44 27 88 28

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Dodo Thủy (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/232 +33 1 44 27 74 96
Mahmoodian Shahin-Léa (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/206 +33 1 44 27 71 73
Mounier Jean-Luc (Kỹ sư nghiên cừu, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/221 +33 1 44 27 61 89
Voets Sabine (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/216 +33 1 44 27 71 34

7 Nghiên cứu sinh

Chueshev Aleksandr Campus Pierre et Marie Curie 25-26/203 +33 1 44 27 87 71
Effa Bella Emma Bên ngoài
Grollemund Vincent Bên ngoài CIFRE
Houhou Sara Campus Pierre et Marie Curie 25-26/220 +33 1 44 27 31 92
Lehaut Mathieu Campus Pierre et Marie Curie 25-26/220 +33 1 44 27 31 92
Metin Hakan (Trợ giảng, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/231 +33 1 44 27 51 28
Vallade Vincent (Trợ giảng, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/231 +33 1 44 27 51 28

2 Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Shatnawi Anas Campus Pierre et Marie Curie 25-26/203 +33 1 44 27 87 71
Tërnava Xhevahire Campus Pierre et Marie Curie 25-26/203 +33 1 44 27 87 71

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Le Frioux Ludovic từ 05-07-2019 đến 05-01-2020 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/231 +33 1 44 27 51 28
Tigane Samir từ 12-11-2018 đến 30-09-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/231 +33 1 44 27 51 28
Collgon Clément từ 31-07-2019 đến 30-09-2019
Ganesh Vijay từ 02-09-2019 đến 17-09-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/216 +33 1 44 27 41 82
Pérez Francisca từ 01-08-2019 đến 31-08-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/220 +33 1 44 27 31 92
Cetina Carlos từ 01-08-2019 đến 31-08-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/220 +33 1 44 27 31 92
Ferchichi Olfa từ 06-05-2019 đến 31-07-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/220 +33 1 44 27 31 92
Rahmoune Yasmina từ 04-07-2019 đến 31-07-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/231 +33 1 44 27 51 28
Lapeña Raùl từ 01-04-2019 đến 30-07-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/220 +33 1 44 27 31 92
Lahiani Karim từ 01-03-2019 đến 15-05-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/202
Rycke Théophine de từ 01-03-2019 đến 15-05-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/202
Kecir Karim từ 17-12-2018 đến 30-04-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/220 +33 1 44 27 31 92
Pérez Francisca từ 01-03-2019 đến 30-04-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/220 +33 1 44 27 31 92
Zroug Siham từ 28-03-2019 đến 22-04-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/231
Rahmoune Yasmina từ 07-03-2019 đến 04-04-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/231 +33 1 44 27 51 28
Hariati Mehdi từ 10-12-2018 đến 04-01-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/220 +33 1 44 27 31 92
Benabdelhafid Maya từ 17-12-2018 đến 21-12-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/220 +33 1 44 27 31 92
Khennaoui Roumeissa từ 10-11-2018 đến 10-12-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/202 +33 1 44 27 73 19
Yessad Lamia từ 05-11-2018 đến 16-11-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/220 +33 1 44 27 31 92
Ferchichi Olfa từ 06-09-2018 đến 06-11-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/220 +33 1 44 27 31 92

4 Thực tập sinh

Akretche Wissam, Lahiani Karim, Mathieu Lucas, Wang Yueyi

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Le Frioux Ludovic

tháng chín 2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |