LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » MoVe

MoVe : Trưởng nhóm : Béatrice Bérard

24 Nhân sự

Baarir Souheib (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Université Paris Nanterre) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/208
Bendraou Reda (Giáo sư, Université Paris Nanterre) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/205
Bérard Béatrice (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/219
Besse Cédric (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/204
Dutheillet Claude (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/208
Gervais Marie-Pierre (Giáo sư, Université Paris Nanterre) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/211
Girault Claude (Giáo sư Emeritus, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/202
Hillah Lom Messan (Giảng viên, Université Paris Nanterre) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/214
Ilié Jean-Michel (Giảng viên, IUT Paris Descartes) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/202
Jaume Mathieu (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/225
Kordon Fabrice (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/202
Legond-Aubry Fabrice (Giảng viên, Université Paris Nanterre) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/214
Malenfant Jacques (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/206
Mounier Isabelle (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/218
Paviot-Adet Emmanuel (Giảng viên, IUT Paris Descartes) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/218
Perrot Jean-François (Giáo sư Emeritus, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/202
Poitrenaud Denis (Giảng viên, IUT Paris Descartes) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/210
Poizat Pascal (Giáo sư, Université Paris Nanterre) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/209
Pradat-Peyre Jean-François (Giáo sư, Université Paris Nanterre) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/215
Saint-James Emmanuel (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/227
Sznajder Nathalie (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/216
Thierry-Mieg Yann (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/210
Ziadi Tewfik (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/212
Ziane Mikal (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, IUT Paris Descartes) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/204

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Mounier Jean-Luc (Kỹ sư nghiên cừu, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/221
Voets Sabine (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/216

8 Nghiên cứu sinh

Chueshev Aleksandr Campus Pierre et Marie Curie 25-26/203
Grollemund Vincent Bên ngoài CIFRE
Guifo Fodjo Yvan Campus Pierre et Marie Curie 25-26/220
Houhou Sara Campus Pierre et Marie Curie 25-26/220
Kheireddine Anissa Bên ngoài
Lehaut Mathieu Campus Pierre et Marie Curie 25-26/220
Oudin Rémi Campus Pierre et Marie Curie 25-26/231
Vallade Vincent (Trợ giảng, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/231

2 Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Shatnawi Anas Campus Pierre et Marie Curie 25-26/203
Tërnava Xhevahire Campus Pierre et Marie Curie 25-26/203

Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Effa Bella Emma Bên ngoài

Adjunct

Saddem Yagoubi Rim (Kỹ sư hợp đồng ngắn hạn, UPMC) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/220

15 Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Meddah Farouk (từ 01-03-2020 đến 31-05-2020) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/202
Giunta Anthony (từ 01-03-2020 đến 31-05-2020) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/202
Check Léo (từ 01-03-2020 đến 31-05-2020) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/202
Chaouche Ahmed Chawki (từ 03-02-2020 đến 15-05-2020)
Le Frioux Ludovic (từ 05-07-2019 đến 30-04-2020)
Guifo Fodjo Yvan (từ 12-11-2019 đến 15-12-2019)
Chaouche Ahmed Chawki (từ 15-10-2019 đến 20-11-2019)
Tigane Samir (từ 12-11-2018 đến 19-11-2019)
Collgon Clément (từ 31-07-2019 đến 30-09-2019)
Ganesh Vijay (từ 02-09-2019 đến 17-09-2019)
Pérez Francisca (từ 01-08-2019 đến 31-08-2019)
Cetina Carlos (từ 01-08-2019 đến 31-08-2019)
Ferchichi Olfa (từ 06-05-2019 đến 31-07-2019)
Rahmoune Yasmina (từ 04-07-2019 đến 31-07-2019)
Lapeña Raùl (từ 01-04-2019 đến 30-07-2019)

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Effa Bella Emma, Le Frioux Ludovic, Metin Hakan

Cựu thành viên

Dodo Thủy

tháng năm 2020

 Mentions légales
Sơ đồ site |