MoVe : Trưởng nhóm : Béatrice Bérard

24 Nhân sự

Baarir Souheib (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Université Paris Nanterre) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/208 +33 1 44 27 61 92
Bendraou Reda (Giáo sư, Université Paris Nanterre) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/205 +33 1 44 27 88 61
Bérard Béatrice (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/219 +33 1 44 27 88 24
Besse Cédric (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/204 +33 1 44 27 88 28
Dutheillet Claude (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/208 +33 1 44 27 61 92
Gervais Marie-Pierre (Giáo sư, Université Paris Nanterre) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/211 +33 1 44 27 73 65
Girault Claude (Giáo sư Emeritus, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/202 +33 1 44 27 73 19
Hillah Lom Messan (Giảng viên, Université Paris Nanterre) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/214 +33 1 44 27 53 87
Ilié Jean-Michel (Giảng viên, IUT Paris Descartes) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/202 +33 1 44 27 73 19
Jaume Mathieu (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/225 +33 1 44 27 73 46
Kordon Fabrice (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/202 +33 1 44 27 88 20
Legond-Aubry Fabrice (Giảng viên, Université Paris Nanterre) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/214 +33 1 44 27 53 87
Malenfant Jacques (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/206 +33 1 44 27 88 01
Mounier Isabelle (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/218 +33 1 44 27 87 70
Paviot-Adet Emmanuel (Giảng viên, IUT Paris Descartes) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/218 +33 1 44 27 71 05
Perrot Jean-François (Giáo sư Emeritus, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/202 +33 1 44 27 73 19
Poitrenaud Denis (Giảng viên, IUT Paris Descartes) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/210 +33 1 44 27 71 04
Poizat Pascal (Giáo sư, Université Paris Nanterre) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/209 +33 1 44 27 53 03
Pradat-Peyre Jean-François (Giáo sư, Université Paris Nanterre) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/215 +33 1 44 27 88 44
Saint-James Emmanuel (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/227 +33 1 44 27 62 38
Sznajder Nathalie (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/216 +33 1 44 27 41 82
Thierry-Mieg Yann (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/210 +33 1 44 27 71 04
Ziadi Tewfik (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/212 +33 1 44 27 73 22
Ziane Mikal (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, IUT Paris Descartes) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/204 +33 1 44 27 88 28

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Dodo Thủy (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/232 +33 1 44 27 74 96
Mahmoodian Shahin-Léa (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/206 +33 1 44 27 71 73
Mounier Jean-Luc (Kỹ sư nghiên cừu, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/221 +33 1 44 27 61 89
Voets Sabine (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/216 +33 1 44 27 71 34

7 Nghiên cứu sinh

Chueshev Aleksandr Campus Pierre et Marie Curie 25-26/203 +33 1 44 27 87 71
Effa Bella Emma Bên ngoài
Grollemund Vincent Bên ngoài CIFRE
Houhou Sara Campus Pierre et Marie Curie 25-26/220 +33 1 44 27 31 92
Lehaut Mathieu Campus Pierre et Marie Curie 25-26/220 +33 1 44 27 31 92
Metin Hakan (Trợ giảng, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/231 +33 1 44 27 51 28
Vallade Vincent (Trợ giảng, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/231 +33 1 44 27 51 28

2 Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Shatnawi Anas Campus Pierre et Marie Curie 25-26/203 +33 1 44 27 87 71
Tërnava Xhevahire Campus Pierre et Marie Curie 25-26/203 +33 1 44 27 87 71

Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Le Frioux Ludovic Campus Pierre et Marie Curie 25-26/231 +33 1 44 27 51 28

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Tigane Samir từ 12-11-2018 đến 30-09-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/231 +33 1 44 27 51 28
Ferchichi Olfa từ 06-05-2019 đến 31-07-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/220 +33 1 44 27 31 92
Rahmoune Yasmina từ 04-07-2019 đến 31-07-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/231 +33 1 44 27 51 28
Lapeña Raùl từ 01-04-2019 đến 30-07-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/220 +33 1 44 27 31 92
Lahiani Karim từ 01-03-2019 đến 15-05-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/202
Rycke Théophine de từ 01-03-2019 đến 15-05-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/202
Kecir Karim từ 17-12-2018 đến 30-04-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/220 +33 1 44 27 31 92
Pérez Francisca từ 01-03-2019 đến 30-04-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/220 +33 1 44 27 31 92
Zroug Siham từ 28-03-2019 đến 22-04-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/231
Rahmoune Yasmina từ 07-03-2019 đến 04-04-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/231 +33 1 44 27 51 28
Hariati Mehdi từ 10-12-2018 đến 04-01-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/220 +33 1 44 27 31 92
Benabdelhafid Maya từ 17-12-2018 đến 21-12-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/220 +33 1 44 27 31 92
Khennaoui Roumeissa từ 10-11-2018 đến 10-12-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/202 +33 1 44 27 73 19
Yessad Lamia từ 05-11-2018 đến 16-11-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/220 +33 1 44 27 31 92
Ferchichi Olfa từ 06-09-2018 đến 06-11-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/220 +33 1 44 27 31 92
Tibermacine Chouki từ 16-07-2018 đến 21-07-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/202 +33 1 44 27 53 87

5 Thực tập sinh

Akretche Wissam, Lahiani Karim, Mathieu Lucas, Mohamadi Mohamed Yassine, Oubraham Abdelhakim

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Le Frioux Ludovic

tháng bảy 2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |