LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » PolSys

PolSys : Trưởng nhóm : Mohab Safey El Din

5 Nhân sự

Berthomieu Jérémy (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/319
Faugère Jean-Charles (Viện trưởng, INRIA) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/317
Lazard Daniel (Giáo sư Emeritus, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/321
Perret Ludovic (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/323
Safey El Din Mohab (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/321

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Kabassanov Konstantin (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/410
Le Roux Pierre-Emmanuel (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/412
M'Baka Cyriaque (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/416

9 Nghiên cứu sinh

Chakraborty Olive (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/326
Dwarakanath Nagarjun Campus Pierre et Marie Curie 26-00/326
El hirch Solane (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338
Ferguson Andrew (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/325
Garcia Fontan Jorge (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338
Le Huu Phuoc Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338
Ryckeghem Jocelyn Campus Pierre et Marie Curie 26-00/315
Vũ Thi Xuan Campus Pierre et Marie Curie 26-00/326
Vũ Trung Hieu Campus Pierre et Marie Curie 26-00/326

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (của riêng nhóm)

de Perthuis Paola (Kỹ sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/315

Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Bender Matias Rafael Campus Pierre et Marie Curie 26-00/315

11 Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Eder Christian (từ 30-03-2020 đến 31-07-2021) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/319
Koussa Eliane (từ 09-09-2017 đến 08-09-2020) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338
Chyzak Frédéric (từ 21-10-2019 đến 31-07-2020) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/319
Bostan Alin (từ 21-10-2019 đến 31-07-2020) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/323
Davoudi Ramtin (từ 07-01-2020 đến 07-07-2020) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/326
Riener Cordian (từ 24-02-2020 đến 28-02-2020)
Moustrou Philippe (từ 24-02-2020 đến 28-02-2020)
Verdure Hugues (từ 24-02-2020 đến 28-02-2020)
Neiger Vincent (từ 04-11-2019 đến 14-11-2019)
Wang Yacheng (từ 29-04-2019 đến 29-07-2019)
Player Rachel Louise (từ 01-01-2019 đến 31-05-2019)

Thực tập sinh

Prébet Rémi

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Bender Matias Rafael

Cựu thành viên

Tsigaridas Elias

tháng tư 2020

 Mentions légales
Sơ đồ site |