LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Nhóm nghiên cứu » PolSys

PolSys : Trưởng nhóm : Mohab Safey El Din

5 Nhân sự

Berthomieu Jérémy (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/319
Faugère Jean-Charles (Viện trưởng, INRIA) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/317
Lazard Daniel (Giáo sư Emeritus, UPMC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/321
Perret Ludovic (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/323
Safey El Din Mohab (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/321

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Kabassanov Konstantin (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/410
Le Roux Pierre-Emmanuel (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/412
M'Baka Cyriaque (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/416
Voets Sabine (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/216

9 Nghiên cứu sinh

Chakraborty Olive (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/326
Dwarakanath Nagarjun Campus Pierre et Marie Curie 26-00/326
El hirch Solane (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338
Ferguson Andrew (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/325
Garcia Fontan Jorge (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338
Le Huu Phuoc Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338
Ryckeghem Jocelyn Campus Pierre et Marie Curie 26-00/315
Vũ Thi Xuan Campus Pierre et Marie Curie 26-00/326
Vũ Trung Hieu Campus Pierre et Marie Curie 26-00/326

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (của riêng nhóm)

de Perthuis Paola (Kỹ sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/315

Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Bender Matias Rafael Campus Pierre et Marie Curie 26-00/315

6 Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Koussa Eliane (từ 09-09-2017 đến 08-09-2020) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338
Chyzak Frédéric (từ 21-10-2019 đến 31-07-2020) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/319
Bostan Alin (từ 21-10-2019 đến 31-07-2020) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/323
Neiger Vincent (từ 04-11-2019 đến 14-11-2019)
Wang Yacheng (từ 29-04-2019 đến 29-07-2019)
Player Rachel Louise (từ 01-01-2019 đến 31-05-2019)

Thực tập sinh

El Khoury Céline

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Bender Matias Rafael

Cựu thành viên

Khan Irphane, Tsigaridas Elias

tháng một 2020

 Mentions légales
Sơ đồ site |