LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Nhóm nghiên cứu » NPA

NPA : Trưởng nhóm : Maria Potop-Butucaru

16 Nhân sự

Baey Sébastien (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/103 +33 1 44 27 89 90
Baynat Bruno (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/112 +33 1 44 27 87 89
Blin Lélia (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, UNIV D'EVRY) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/122 +33 1 44 27 87 98
Dias de Amorim Marcelo (Viện trưởng, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/109 +33 1 44 27 87 72
Fdida Serge (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/111 +33 1 44 27 30 58
Fladenmuller Anne (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/108 +33 1 44 27 88 57
Fourmaux Olivier (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/103 +33 1 44 27 87 88
Friedman Timur (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/107 +33 1 44 27 71 06
Giovanidis Anastasios (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/126 +33 1 44 27 88 59
Malouch Naceur (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/105 +33 1 44 27 88 80
Marzouki Meryem (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/105 +33 1 44 27 88 81
Pau Giovanni (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/117 +33 1 44 27 88 42
Potop-Butucaru Maria (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/115 +33 1 44 27 87 64
Spathis Prométhée (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/128 +33 1 44 27 73 83
Thái Kim Loan (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/114 +33 1 44 27 71 27
Tixeuil Sébastien (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/113 +33 1 44 27 87 62

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Kabassanov Konstantin (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/410 +33 1 44 27 71 26
Le Roux Pierre-Emmanuel (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/412 +33 1 44 27 88 38
Voets Sabine (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/216 +33 1 44 27 71 34

17 Nghiên cứu sinh

Aguiari Davide Bên ngoài
Amoussou-Guenou Yackolley Campus Pierre et Marie Curie 26-00/120 +33 1 44 27 88 39
Bertier Clément Bên ngoài CIFRE
Bu Gewu (ATER, ) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/120 +33 1 44 27 88 39
Civit Pierre Campus Pierre et Marie Curie 26-00/119 +33 1 44 27 87 75
Cruz Caminha Pedro Henrique Campus Pierre et Marie Curie 26-00/119 +33 1 44 27 87 75
Dessimond Boris Campus Pierre et Marie Curie 26-00/116 +33 1 44 27 71 28
Farina Giovanni Bên ngoài
Heriban Adam Campus Pierre et Marie Curie 26-00/132 +33 1 44 27 72 77
Jia Ru Campus Pierre et Marie Curie 26-00/102 +33 1 44 27 60 06
Khizar Sadia Bên ngoài CIFRE
Lys Léonard (Trợ giảng, CIFRE) Bên ngoài
Makarem Nabil Bên ngoài
Makhlouf Wahib (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/120 +33 1 44 27 88 39
Mekbungwan Preechai Campus Pierre et Marie Curie 26-00/116 +33 1 44 27 71 28
Vermeulen Kévin Campus Pierre et Marie Curie 26-00/132 +33 1 44 27 72 77
Yang Furong (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/116 +33 1 44 27 71 28

DNhân viên hành chính và kỹ thuật viên (của riêng nhóm)

Mespoulhes Émilie (Kỹ sư hợp đồng ngắn hạn, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/104 +33 1 44 27 71 03
Su Yiu Quan (Kỹ sư hợp đồng ngắn hạn, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/102 +33 1 44 27 43 75
Vaissade Frédéric (Kỹ sư hợp đồng ngắn hạn, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/104 +33 1 44 27 71 16
Wang Wei (Kỹ sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/116 +33 1 44 27 71 28

Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Rabie Mikaël Campus Pierre et Marie Curie 26-00/119 +33 1 44 27 87 75

Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Badreddine Wafa Campus Pierre et Marie Curie 26-00/120 +33 1 44 27 88 39

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Kurose James từ 07-10-2019 đến 30-06-2020 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/111 +33 1 44 27 30 58
Fonseca E Silva Vinicius từ 16-09-2019 đến 28-02-2020 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/120 +33 1 44 27 88 39
Phạm Tuấn Minh từ 01-09-2019 đến 31-12-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/120 +33 1 44 27 88 39
Crovella Mark từ 01-10-2018 đến 02-09-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/132 +33 1 44 27 72 77
Costa Luis Henrique từ 01-07-2019 đến 31-07-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/109 +33 1 44 27 87 72
Kanchanasut Kanchana từ 01-07-2018 đến 30-04-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/117 +33 1 44 27 88 42
Wada Koichi từ 31-01-2019 đến 30-03-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/132 +33 1 44 27 72 77
Wang Wei từ 17-12-2018 đến 14-03-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/116 +33 1 44 27 71 28
Banerjee Suman từ 17-08-2018 đến 31-01-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/132 +33 1 44 27 72 77
Orda Ariel từ 02-11-2018 đến 03-12-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/132 +33 1 44 27 72 77

4 Thực tập sinh

Chen Zao, Layadi Mohamed, Lechine Ulysse, Teulo Yemima Aude

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Badreddine Wafa

Cựu thành viên

De Mori Luca, Ferlini Andréa, Frech Peter, Gaudet-Chardonnet Pauline, Klacza Radomir Jan, Wrzesien-Gandolfo Agnieszka

tháng mười một 2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |