Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
Đội cũ : Whisper
Bài báo khoa học BD201620172018201920202021Total
Sách0000000
Soạn thảo sách0010102
Bài báo khoa học2120106
Chương sách0210003
Bài hội thảo khoa học1087155045
Luận án tiến sĩ khoa học0000000
Luận án tiến sĩ0101103
LIP6