Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
Đội cũ : Whisper
Bài báo khoa học LFI201620172018201920202021Total
Sách0000101
Soạn thảo sách2030319
Bài báo khoa học63353121
Chương sách1310319
Bài hội thảo khoa học211516115270
Luận án tiến sĩ khoa học0000000
Luận án tiến sĩ25312013
LIP6