الوحدات الحالية : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
الفـرق السـابـقــة : Whisper
إصدارات SMA201620172018201920202021Total
كتـب0001001
إصدار كـتب2111106
مـنشـورات في مـجلات76776437
فصـول في كـتب54101011
منشورات181714145371
تراخيص0010001
مـذكرات42311011
LIP6
  • R. Bordini, M. Dastani, J. Dix, A. El Fallah‑Seghrouchni : “Programming Multi-Agent Systems”, vol. 4411, Lectures Notes in Artificial Intelligence, (Springer-Verlag), (ISBN: 978-3-540-71955-7) [Bordini 2007]
  • V. Corruble, M. Takeda, E. Suzuki : “Discovery Science”, DS 2007 - 10th International Conference on Discovery Science, vol. 4755, Lecture Notes in Computer Science, Sendai, Japan, pp. 1-300, (Springer) [Corruble 2007]