Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
Đội cũ : Whisper
Bài báo khoa học Phare201620172018201920202021Total
Sách1000001
Soạn thảo sách2501008
Bài báo khoa học1471155345
Chương sách0000101
Bài hội thảo khoa học332218125090
Luận án tiến sĩ khoa học3210006
Luận án tiến sĩ42841120
LIP6
Aucun livre enregistré pour l'équipe Phare année 2017.