Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
Đội cũ : Whisper
Bài báo khoa học NPA201620172018201920202021Total
Sách0000000
Soạn thảo sách42022010
Bài báo khoa học13141487561
Chương sách1602009
Bài hội thảo khoa học443327292512170
Luận án tiến sĩ khoa học1010103
Luận án tiến sĩ56414020
LIP6