الوحدات الحالية : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
الفـرق السـابـقــة : MLIA
إصدارات DECISION201720182019202020212022Total
كتـب0000000
إصدار كـتب0100001
مـنشـورات في مـجلات138557240
فصـول في كـتب1003015
منشورات1410192214786
تراخيص0000000
مـذكرات41011310
LIP6