Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
Đội cũ : Whisper
Bài báo khoa học CIAN201620172018201920202021Total
Sách2000002
Soạn thảo sách1000001
Bài báo khoa học157639141
Chương sách1000001
Bài hội thảo khoa học2254912557
Luận án tiến sĩ khoa học1000001
Luận án tiến sĩ52201111
LIP6