LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Nghiên cứu sinh

DETYNIECKI Marcin

Tiến sĩ() - APA
Ngày đi : 24-11-2001
http://www-poleia.lip6.fr/~marcin
Ban lãnh đạo nghiên cứu : Bernadette BOUCHON-MEUNIER
Đồng hướng dẫn : YAGER R. R.

Méthodes d'agrégation pour la fouille de données / Mathematical Aggregation Operators and their Application to Video Querying

Bảo vệ luận án : 24-11-2000

2 Nghiên cứu sinh (Ban lãnh đạo nghiên cứu / Đồng hướng dẫn)

8 Tiến sĩ 2004 - 2017

Bài báo khoa học 1998-2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |