LIP6 CNRS Sorbonne Université
Direct Link LIP6 » Tin tức » Nghiên cứu sinh

YANG Furong

Nghiên cứu sinh (Trợ giảng, )
Nhóm nghiên cứu : NPA
Ngày đến : 05/22/2018
Địa chỉ : Campus Pierre et Marie Curie
  Sorbonne Université - LIP6
  Boîte courrier 169
  Couloir 26-00, Étage 1, Bureau 116
  4 place Jussieu
  75252 PARIS CEDEX 05
  FRANCE
Tel: +33 1 44 27 71 28, Furong.Yang (at) nulllip6.fr

Ban lãnh đạo nghiên cứu : Giovanni PAU

 Mentions légales
Sơ đồ site |