LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Phare

Phare : Trưởng nhóm : Thi-Mai-Trang Nguyễn

3 Nhân sự

Kervella Brigitte (Giảng viên, UNIV AMIENS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/518
Nguyễn Thị Mai Trang (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/521
Pujolle Guy (Giáo sư Emeritus, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/514

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Kabassanov Konstantin (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/410
Kamdem Eugène (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/212
Le Roux Pierre-Emmanuel (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/412

6 Nghiên cứu sinh

Attou Kamel Bên ngoài
Blaise Agathe Bên ngoài CIFRE
Cordova Morales David Alexis Campus Pierre et Marie Curie 25-26/527
El Khadar Aichetou Baye Campus Pierre et Marie Curie 25-26/527
Khabaz Sehla Nana Campus Pierre et Marie Curie 25-26/527
Matoussi Salma Campus Pierre et Marie Curie 25-26/527

DNhân viên hành chính và kỹ thuật viên (của riêng nhóm)

Hosni Houssem (Kỹ sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/520
Kallala Bochra (Kỹ sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/516

Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Laubé Alexandre Campus Pierre et Marie Curie 25-26/512

4 Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Bah Mamadou Tahirou Campus Pierre et Marie Curie 25-26/516
Bozic Nikola Bên ngoài
Cerovic Danilo Bên ngoài
Fossati Francesca Campus Pierre et Marie Curie 25-26/527

2 Adjuncts

El Madhoun Nour (Volunteer Researcher, ISEP) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/520
Guyot Vincent (Thành viên nghiên cứu, Ecole Supérieure d’Informatique, Electronique, Aut)

13 Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Bracono Velloso Pedro (từ 18-02-2020 đến 17-02-2021) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/525
Holanda Filho Raimir (từ 14-02-2020 đến 15-12-2020) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/512
Langar Rami (từ 01-09-2019 đến 30-09-2020) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/523
Secci Stefano (từ 01-09-2019 đến 30-09-2020) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/518
EL Houda Yellas Nour (từ 02-01-2020 đến 02-06-2020)
Wang Yujia (từ 01-11-2019 đến 31-12-2019)
De la Torre Daniel Darian (từ 20-10-2019 đến 29-10-2019)
Siles Irina (từ 20-10-2019 đến 27-10-2019)
Guerra Erik (từ 20-10-2019 đến 27-10-2019)
Garcia Julio César (từ 20-10-2019 đến 27-10-2019)
Phung Chi Dung (từ 02-05-2019 đến 02-10-2019)
Dab Boutheina (từ 01-11-2018 đến 30-09-2019)
El Madhoun Nour (từ 09-11-2018 đến 31-08-2019)

Thực tập sinh

Gervreau-Mercier Augustin, Hammal Mohammed Yassine, Saadi Juba, Zappalà Paolo

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Bah Mamadou Tahirou, Bozic Nikola, Fossati Francesca

tháng tám 2020

 Mentions légales
Sơ đồ site |