Khoa học tính toán
PEQUAN
PolSys
Thuật tóan quyết định, Hệ thống thông minh và Mô hình hóa hệ thống
RO
DECISION
SMA
MOCAH
Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
LFI
MLIA
BD
ACASA
Mạng và hệ thống phân bố
ALMASTY
DELYS
NPA
Phare
Whisper
Mạng và hệ thống phân bố
APR
ComplexNetworks
MoVe
Hệ thống nhúng trên mạch vi điện tử
ALSOC
CIAN
QI
SYEL

PEQUAN : Trưởng nhóm : Stef Graillat

12 Nhân sự

Béreziat Dominique (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/336 +33 1 44 27 47 71
Chesneaux Jean-Marie (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/330 +33 1 44 27 43 76
Fortin Pierre (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/322 +33 1 44 27 87 73
Graillat Stef (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/313 +33 1 44 27 87 90
Hilaire Thibault (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/322 +33 1 44 27 87 73
Jézéquel Fabienne (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, UNIV PARIS 2) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/309 +33 1 44 27 58 78
Lamotte Jean-Luc (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/313 +33 1 44 27 87 90
Lauter Christoph (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/311 +33 1 44 27 80 29
Ménissier-Morain Valérie (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/320 +33 1 44 27 87 35
Mezzarobba Marc (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/311 +33 1 44 27 80 29
Tierny Julien (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/334 +33 1 44 27 87 76
Vignes Jean (Giáo sư Emeritus, Sorbonne Université)

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Kabassanov Konstantin (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/410 +33 1 44 27 71 26
Khan Irphane (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/224 +33 1 44 27 52 14
Le Roux Pierre-Emmanuel (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/412 +33 1 44 27 88 38
M'Baka Cyriaque (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/416 +33 1 44 27 70 06

6 Nghiên cứu sinh

Chowdhury Rajarshi Roy Bên ngoài
Gueunet Charles Bên ngoài CIFRE
Jeangoudoux Clothilde Bên ngoài CIFRE
Soler Maxime Bên ngoài CIFRE
Vidal Jules (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338 +33 1 44 27 71 30
Zebiri Aniss Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338 +33 1 44 27 71 30

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Huot Etienne từ 31-05-2018 đến 30-04-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/336 +33 1 44 27 47 71
Ono Osamu từ 01-10-2018 đến 31-03-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/309 +33 1 44 27 58 78
Mukunoki Daichi từ 03-09-2018 đến 08-09-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/309 +33 1 44 27 58 78
Iakymchuk Roman từ 03-09-2018 đến 08-09-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/311 +33 1 44 27 80 29
Rump Siegfried từ 16-07-2018 đến 06-08-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/309 +33 1 44 27 58 78
Lukasczyk Jonas từ 28-05-2018 đến 03-06-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/325 +33 1 44 27 88 43
Brajard Julien từ 02-05-2016 đến 31-05-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/309 +33 1 44 27 58 78
Faraj Noura từ 05-03-2018 đến 12-03-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/325 +33 1 44 27 88 43
Mukunoki Daichi từ 12-02-2018 đến 16-02-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/309 +33 1 44 27 58 78

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Picot Romain

Cựu thành viên

Favelier Guillaume

tháng mười hai 2018

 Mentions légales
Sơ đồ site |