LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » PEQUAN

PEQUAN : Trưởng nhóm : Fabienne Jézéquel

10 Nhân sự

Béréziat Dominique (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/336
Fortin Pierre (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/322
Graillat Stef (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/313
Hilaire Thibault (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/322
Jézéquel Fabienne (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, UNIV PARIS 2) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/309
Lamotte Jean-Luc (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/313
Mary Théo (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/334
Ménissier-Morain Valérie (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/320
Mezzarobba Marc (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/311
Vignes Jean (Giáo sư Emeritus, Sorbonne Université)

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Kabassanov Konstantin (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/410
Le Roux Pierre-Emmanuel (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/412
M'Baka Cyriaque (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/416

1 Nghiên cứu sinh

Filoche Arthur Campus Pierre et Marie Curie 26-00/325

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (của riêng nhóm)

Hoseininasab Sara (Kỹ sư nghiên cừu hợp đồng ngắn hạn, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/325

Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Iakymchuk Roman Campus Pierre et Marie Curie 26-00/311

Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Zebiri Aniss Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338

Adjunct

Chesneaux Jean-Marie (Thành viên nghiên cứu [HDR]) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/330

8 Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Lauter Christoph (từ 03-11-2018 đến 31-08-2020) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/311
Bloch Isabelle (từ 11-11-2019 đến 15-05-2020)
Tupin Florence (từ 11-11-2019 đến 11-05-2020)
Huot Etienne (từ 31-05-2018 đến 02-05-2020)
Charantonis Anastase (từ 12-10-2018 đến 12-04-2020)
Mukunoki Daichi (từ 09-09-2019 đến 20-09-2019)
Imamura Toshiyuki (từ 09-09-2019 đến 18-09-2019)
Iakymchuk Roman (từ 26-08-2019 đến 31-08-2019)

Thực tập sinh

Bouget Vincent, Goyer Alexandre

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Zebiri Aniss

Cựu thành viên

Zerouklane Anissa

tháng bảy 2020

 Mentions légales
Sơ đồ site |