Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
Đội cũ : Whisper
Bài báo khoa học SYEL201620172018201920202021Total
Sách0000000
Soạn thảo sách0000000
Bài báo khoa học23225014
Chương sách0000000
Bài hội thảo khoa học156871138
Luận án tiến sĩ khoa học0120003
Luận án tiến sĩ1421008
LIP6
Aucune édition de livre pour l'équipe SYEL année 2017.