Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
Đội cũ : Whisper
Bài báo khoa học SMA201620172018201920202021Total
Sách0001001
Soạn thảo sách2111106
Bài báo khoa học76867337
Chương sách54101011
Bài hội thảo khoa học181714145270
Luận án tiến sĩ khoa học0010001
Luận án tiến sĩ42311011
LIP6
Aucun livre enregistré pour l'équipe SMA année 2021.