Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
Đội cũ : Whisper
Bài báo khoa học PolSys201620172018201920202021Total
Sách0000000
Soạn thảo sách0000101
Bài báo khoa học10810710550
Chương sách1000001
Bài hội thảo khoa học1561054343
Luận án tiến sĩ khoa học2000002
Luận án tiến sĩ2101217
LIP6
Aucune édition de livre pour l'équipe PolSys année 2018.