Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
Đội cũ : Whisper
Bài báo khoa học MoVe201620172018201920202021Total
Sách1000124
Soạn thảo sách23230111
Bài báo khoa học108558339
Chương sách1112005
Bài hội thảo khoa học1722181712187
Luận án tiến sĩ khoa học2101004
Luận án tiến sĩ3003107
LIP6
Aucun chapitre de livre pour l'équipe MoVe année 2020.