LIP6 CNRS Sorbonne Université
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Bài báo khoa học » Chương sách
Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
Đội cũ : Whisper
Bài báo khoa học MoVe201620172018201920202021Total
Sách1000124
Soạn thảo sách23230111
Bài báo khoa học108558238
Chương sách1112005
Bài hội thảo khoa học1722181712187
Luận án tiến sĩ khoa học2101004
Luận án tiến sĩ3003107
LIP6
  • F. Kordon, H. Garavel, L. Hillah, E. Paviot‑Adet, L. Jezequel, F. Hulin‑Hubard, E. Amparore, M. Beccuti, B. Berthomieu, H. Evrard, P. Jensen, D. Le Botlan, T. Liebke, J. Meijer, J. Srba, Y. Thierry‑Mieg, J. Van De Pol, K. Wolf : “MCC’2017 - The Seventh Model Checking Contest”, chapter in Transactions on Petri Nets and Other Models of Concurrency XIII, vol. 11090, Lecture Notes in Computer Science, pp. 181-209, (Springer) [Kordon 2018c]
 Mentions légales
Sơ đồ site |