LIP6 CNRS Sorbonne Université
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Bài báo khoa học » Soạn thảo sách
Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
Đội cũ : Whisper
Bài báo khoa học MLIA201620172018201920202021Total
Sách0000000
Soạn thảo sách0021003
Bài báo khoa học6511105138
Chương sách2000002
Bài hội thảo khoa học34213038164143
Luận án tiến sĩ khoa học0000112
Luận án tiến sĩ37497131
LIP6
  • P. Bellot, Ch. Trabelsi, J. Mothe, F. Murtagh, J.‑Y. Nie, L. Soulier, E. Sanjuan, L. Cappellato, N. Ferro : “Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction (CLEF 2018, Avignon,France)”, Lecture Notes in Computer Science n°11018, Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction, Avignon, France, (Springer Berlin / Heidelberg), (ISBN: 978-3-319-98931-0) [Bellot 2018]
  • L. Capellato, N. Ferro, J.‑Y. Nie, L. Soulier : “CLEF 2018 Working Notes”, CLEF 2018 - Conference and Labs of the Evaluation Forum, vol. 2125, CEUR Workshop Proceedings, Avignon, France [Capellato 2018]
 Mentions légales
Sơ đồ site |