Current teams : ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MOCAH MoVe NPA PEQUAN PolSys QI RO SMA SYEL
Former team : ACASA
LIP6
  • J.‑G. Ganascia : “ExpĂ©rimentations in silico”, Les Nouvelles d'Archimède : la revue culturelle de l'UniversitĂ© de Lille 1 n°51, pp. 18-19, (UniversitĂ© de Lille - Sciences et Technologies) [Ganascia 2009b]