LIP6 CNRS Sorbonne Université
Direct Link LIP6 » Thông tin tiện ích » Địa chỉ

Cơ sở Pierre et Marie Curie

LIP6 được đặt tại Cơ sở Pierre et Marie Curie, cầu thang số 24, 25, 26.

48.8469752;2.3543572 LIP6 Boîte courrier 169 Tour 26, Couloir 26-00, 2è étage 4 place Jussieu 75252 Paris Cedex 05 France https://www.lip6.fr

Danh bạ các thành viên

      ______________________________
  IMA   |  C  |  B  |  A  |Resto|
      ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨| U |
                  ¨¨¨¨¨¨¨
                   |  |
12====22====32====42         |  |
||  ||  ||  ||   ________  | F |
13====23====33====43====53    |  |  |
||  ||  ||  ||  || ATRIUM |  |  |
14====24====34====44====54________|  ¨¨¨¨¨
||  ||  TOUR  ||  ||
15====25 ZAMANSKY 45====55====65
||  ||<<<<   ||  ||  || Esclangon
16====26=== ^ ===46====56====66
      ^
      LIP6

Bằng xe đạp

Vélib’ là một hệ thống tự phục vụ thuê xe đạp họat động 24/24, tất cả các ngày trong tuần.
Nhiều điểm tập trung xe đạp cho phép bạn lấy xe từ một điểm và trả xe tại điểm khác rất tiện dụng.

 • Station n° 5023 : 13 rue Jussieu
 • Station n° 5021 : 41 rue Jussieu
 • Station n° 5020 : 3 rue Des Fossés Saint Bernard

Bằng xe buýt

 • n° 67 et 89: Jussieu
 • n° 63: Université Paris 6 ou Cuvier (sur le quai St Bernard)
 • n° 47: Cardinal Lemoine
 • n° 67, 89, 86 et 87: Institut du Monde Arabe

Bang ô tô

Parking Cơ sở Pierre et Marie Curie

10 rue Cuvier

Bằng metro/RER

 • les lignes 7 et 10 : Station Jussieu

Bằng máy bay

 • Depuis Orly : Prendre le Tram 7 jusqu'à Villejuif - Louis Aragon (30 mn), et le Métro ligne 7 direction La Courneuve jusqu'à Jussieu (20 mn)
 • Depuis Charles de Gaulle (Roissy): Prendre le RER B jusqu'à Saint Michel, puis le Métro ligne 10 jusqu'à Jussieu
 Mentions légales
Sơ đồ site |