LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Bài báo khoa học » Soạn thảo sách
Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL Whisper
Các nhóm nghiên cứu trước đây : AnimatLab MALIRE REGAL SALSA SPI SPIRAL
Các đề tài nghiên cứu trước đây : ANP APA ASIM CALFOR OASIS RP SPI SRC SYSDEF
Bài báo khoa học SMA201520162017201820192020Total
Sách1000203
Soạn thảo sách0211004
Bài báo khoa học97692134
Chương sách26300011
Bài hội thảo khoa học20191879376
Luận án tiến sĩ khoa học1001002
Luận án tiến sĩ94231019
LIP6
Aucune édition de livre pour l'équipe SMA année 2015.
 Mentions légales
Sơ đồ site |