LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Bài báo khoa học » Soạn thảo sách
Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL Whisper
Các nhóm nghiên cứu trước đây : AnimatLab MALIRE REGAL SALSA SPI SPIRAL
Các đề tài nghiên cứu trước đây : ANP APA ASIM CALFOR OASIS RP SPI SRC SYSDEF
Bài báo khoa học PolSys201520162017201820192020Total
Sách0000000
Soạn thảo sách0000011
Bài báo khoa học41081081151
Chương sách1100002
Bài hội thảo khoa học10156107250
Luận án tiến sĩ khoa học0200002
Luận án tiến sĩ2210106
LIP6
Aucune édition de livre pour l'équipe PolSys année 2019.
 Mentions légales
Sơ đồ site |