LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Bài báo khoa học » Chương sách
Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL Whisper
Các nhóm nghiên cứu trước đây : AnimatLab MALIRE REGAL SALSA SPI SPIRAL
Các đề tài nghiên cứu trước đây : ANP APA ASIM CALFOR OASIS RP SPI SRC SYSDEF
Bài báo khoa học PolSys201420152016201720182019Total
Sách0000000
Soạn thảo sách1000001
Bài báo khoa học4410710944
Chương sách0110002
Bài hội thảo khoa học12111458353
Luận án tiến sĩ khoa học0010001
Luận án tiến sĩ1221017
LIP6
Aucun chapitre de livre pour l'équipe PolSys année 2014.
 Mentions légales
Sơ đồ site |