LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Bài báo khoa học » Soạn thảo sách
Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL Whisper
Các nhóm nghiên cứu trước đây : AnimatLab MALIRE REGAL SALSA SPI SPIRAL
Các đề tài nghiên cứu trước đây : ANP APA ASIM CALFOR OASIS RP SPI SRC SYSDEF
Bài báo khoa học MLIA201520162017201820192020Total
Sách0000000
Soạn thảo sách0001102
Bài báo khoa học8641310041
Chương sách0200002
Bài hội thảo khoa học243723334311171
Luận án tiến sĩ khoa học1000001
Luận án tiến sĩ53748027
LIP6
  • L. Capellato, N. Ferro, J.‑Y. Nie, L. Soulier : “CLEF 2018 Working Notes”, CLEF 2018 - Conference and Labs of the Evaluation Forum, vol. 2125, CEUR Workshop Proceedings, Avignon, France [Capellato 2018]
 Mentions légales
Sơ đồ site |