LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Nghiên cứu sinh

DUMAS Pierre-Yves

Tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu : SMA
Ngày đi : 03-07-2015
Ban lãnh đạo nghiên cứu : Amal EL FALLAH SEGHROUCHNI

Replanification dynamique d'une flotille de drones en mission

Bảo vệ luận án : 03-07-2015 - 10h00

Bài báo khoa học 2009-2015

 Mentions légales
Sơ đồ site |