LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Nghiên cứu sinh

BEN SAÏD Lamjed

Tiến sĩ - OASIS
Ngày đi : 31-12-2003
Ban lãnh đạo nghiên cứu : Alexis DROGOUL

Simulation multiagents des consommateurs

Bảo vệ luận án : 13-06-2003

Bài báo khoa học 2003

 Mentions légales
Sơ đồ site |