LIP6 CNRS Sorbonne Université
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » CIAN

CIAN : Trưởng nhóm : Roselyne Chotin

10 Nhân sự

Aboushady Hassan (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/502
Bazargan Sabet Pirouz (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/502
Chotin Roselyne (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/406
Galayko Dimitri (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/508
Lecuyer Christophe (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/504
Louërat Marie-Minerve (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/308
Mehrez Habib (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/310
Pêcheux François (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/420
Porte Jacky (Volunteer Researcher, ENST) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/402
Stratigopoulos Haralampos (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/402

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouyer Manuel (Kỹ sư nghiên cừu, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/414
Chaput Jean-Paul (Kỹ sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/306
Mahmoodian Shahin-Léa (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/206
Rhouni Amine (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/518

10 Nghiên cứu sinh

Ali El Sayed Sarah (Trợ giảng, ANR) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415
Bessaad Abdelkrim Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505
Bournias Ilias (Trợ giảng, Sorbonne Université / LIP6) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/417
Diaz Rizo Alan Rodrigo Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505
Elshamy Mohamed (Trợ giảng, ANR) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415
Fontaine Jonathan Campus Pierre et Marie Curie 24-25/417
Mahmoud Doaa Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505
Pavlidis Antonios (Trợ giảng, ANR) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415
Rocherolle Gabriel (Trợ giảng, Ministère des Armées) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415
Spyrou Theofilos (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415

2 Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Sanchez Chiva Josep Maria Campus Pierre et Marie Curie 24-25/520
Tlili Mariam Campus Pierre et Marie Curie 24-25/308

Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Leonhard Julian Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415

4 Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Sayed Alhassan (từ 02/01/2019 đến 04/02/2022) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505
Kara Ismail (từ 03/24/2021 đến 03/31/2022) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505
Verhaegen Staf (từ 04/01/2021 đến 03/31/2022)
Nurgizat Yerkebulan (từ 02/03/2021 đến 01/31/2022) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505

Thực tập sinh

Raptis Spyridon

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Badran Tamer, Leonhard Julian

May 2021

 Mentions légales
Sơ đồ site |