LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » BD

BD : Trưởng nhóm : Bernd Amann

5 Nhân sự

Amann Bernd (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/506
Baazizi Mohamed-Amine (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/505
Constantin Camélia (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/509
Gançarski Stéphane (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/511
Naacke Hubert (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/507

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouder Christophe (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/404
Cuzin Vincent (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/411
Gayat Benoît (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/405
Lam Marie Véronique (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/222

1 Nghiên cứu sinh

Li Ke (Trợ giảng, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/502

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Bame Ndiouma (từ 03-03-2020 đến 28-03-2020)

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Liu Rutian

Cựu thành viên

Doucet Anne

tháng mười hai 2020

 Mentions légales
Sơ đồ site |