Khoa học tính toán
PEQUAN
PolSys
Thuật tóan quyết định, Hệ thống thông minh và Mô hình hóa hệ thống
RO
DECISION
SMA
MOCAH
Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
LFI
MLIA
BD
ACASA
Mạng và hệ thống phân bố
ALMASTY
DELYS
NPA
Phare
Whisper
Mạng và hệ thống phân bố
APR
ComplexNetworks
MoVe
Hệ thống nhúng trên mạch vi điện tử
ALSOC
CIAN
QI
SYEL

RO : Trưởng nhóm : Christoph Dürr

14 Nhân sự

Angelopoulos Spyros (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/421 +33 1 44 27 70 11
Bampis Evripidis (Giáo sư, SU) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/426 +33 1 44 27 48 08
Chrétienne Philippe (Giáo sư Emeritus, SU) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/415 +33 1 44 27 54 42
Cohen-Addad Vincent (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/423 +33 1 44 27 53 51
Delbot François (Giảng viên, UNIV PARIS 10) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/415 +33 1 44 27 54 42
Doerr Carola (NNghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/423 +33 1 44 27 53 51
Dubois Olivier (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/434 +33 1 44 27 70 64
Dürr Christoph (Viện trưởng, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/417 +33 1 44 27 87 39
Escoffier Bruno (Giáo sư, SU) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/419 +33 1 44 27 72 09
Fouilhoux Pierre (Giảng viên, SU) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/436 +33 1 44 27 87 96
Hanen Claire (Giáo sư, UNIV PARIS 10) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/430 +33 1 44 27 87 40
Hyon Emmanuel (Giảng viên, UNIV PARIS 10) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/413 +33 1 44 27 87 38
Pascual Fanny (Giảng viên, SU) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/432 +33 1 44 27 88 65
Strozecki Yann (Giảng viên, UNIV VERSAILLES) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/413 +33 1 44 27 87 38

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouder Christophe (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/404 +33 1 44 27 37 18
Cuzin Vincent (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/415 +33 1 44 27 87 54
El Habchi Noura (Hành chính, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/201 +33 1 44 27 71 21
Gayat Benoît (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/405 +33 1 44 27 87 78

5 Nghiên cứu sinh

Falq Anne-Elisabeth (Trợ giảng, EDITE) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/440 +33 1 44 27 88 37
Jin Shendan (Trợ giảng, UPMC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/404 +33 1 44 27 87 41
Quezada Franco Campus Pierre et Marie Curie 26-00/440 +33 1 44 27 88 37
Rottner Cécile Bên ngoài CIFRE
Teiller Alexandre Campus Pierre et Marie Curie 26-00/404 +33 1 44 27 87 41

Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Phouratsamay Siao-Leu (ATER, UPMC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/440 +33 1 44 27 88 37

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Kedad-Sidhoum Safia từ 01-01-2018 đến 31-12-2020 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/430 +33 1 44 27 87 40
Saulpic David từ 08-12-2017 đến 09-03-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/440 +33 1 44 27 88 37
Pass-Lanneau Adèle từ 02-01-2018 đến 28-02-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/440 +33 1 44 27 88 37
Bampas Evangelos từ 18-09-2017 đến 31-12-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/426 +33 1 44 27 48 08
Kononov Alexander từ 11-12-2017 đến 18-12-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/426 +33 1 44 27 48 08
Rzadca Krzysztof từ 20-11-2017 đến 25-11-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/425 +33 1 44 27 71 07
Zuk Pawel từ 05-11-2017 đến 11-11-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/425 +33 1 44 27 71 07
Beauseigneur Clément từ 27-04-2017 đến 27-07-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/417
Kononov Alexander từ 03-07-2017 đến 20-07-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/426 +33 1 44 27 48 08
Vásquez Pérez Óscar Carlos từ 28-06-2017 đến 17-07-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/421 +33 1 44 27 87 39
Chudnovsky Maria từ 23-04-2017 đến 29-04-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/432 +33 1 44 27 88 65

2 Thực tập sinh

Badin de Montjoy Xavier, Jankovic Anja

2 Adjuncts

Ait Salaht Farah  (???PU, Université Nanterre) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/440
Bendotti Pascale  (Thành viên nghiên cứu, EDF) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/415

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Phouratsamay Siao-Leu

Cựu thành viên

Arranz Jean-Pierre, Hoang Trang

tháng hai 2018

 Mentions légales
Sơ đồ site |