Danh bạ các thành viên RO - Operation Research
Khoa học tính toán
PEQUAN
PolSys
Thuật tóan quyết định, Hệ thống thông minh và Mô hình hóa hệ thống
RO
DECISION
SMA
MOCAH
Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
LFI
MLIA
BD
ACASA
Mạng và hệ thống phân bố
ALMASTY
DELYS
NPA
Phare
Whisper
Mạng và hệ thống phân bố
APR
ComplexNetworks
MoVe
Hệ thống nhúng trên mạch vi điện tử
ALSOC
CIAN
QI
SYEL

RO : Trưởng nhóm : Christoph Dürr

13 Nhân sự

Angelopoulos Spyros (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/421 +33 1 44 27 70 11
Bampis Evripidis (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/426 +33 1 44 27 48 08
Chrétienne Philippe (Giáo sư Emeritus, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/415 +33 1 44 27 54 42
Cohen-Addad Vincent (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/423 +33 1 44 27 53 51
Delbot François (Giảng viên, Université Paris Nanterre) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/415 +33 1 44 27 54 42
Doerr Carola (NNghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/423 +33 1 44 27 53 51
Dürr Christoph (Viện trưởng, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/417 +33 1 44 27 87 39
Escoffier Bruno (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/419 +33 1 44 27 72 09
Fouilhoux Pierre (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/436 +33 1 44 27 87 96
Hanen Claire (Giáo sư, Université Paris Nanterre) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/430 +33 1 44 27 87 40
Hyon Emmanuel (Giảng viên, Université Paris Nanterre) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/413 +33 1 44 27 87 38
Pascual Fanny (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/432 +33 1 44 27 88 65
Strozecki Yann (Giảng viên, UNIV VERSAILLES) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/413 +33 1 44 27 87 38

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouder Christophe (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/404 +33 1 44 27 37 18
Cuzin Vincent (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/415 +33 1 44 27 87 54
El Habchi Noura (Hành chính, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/201 +33 1 44 27 71 21
Gayat Benoît (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/405 +33 1 44 27 87 78

6 Nghiên cứu sinh

Falq Anne-Elisabeth (Trợ giảng, EDITE) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/440 +33 1 44 27 88 37
Jin Shendan (Trợ giảng, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/404 +33 1 44 27 87 41
Pass-Lanneau Adèle Campus Pierre et Marie Curie 26-00/440 +33 1 44 27 88 37
Quezada Franco Campus Pierre et Marie Curie 26-00/440 +33 1 44 27 88 37
Rottner Cécile Bên ngoài CIFRE
Teiller Alexandre Campus Pierre et Marie Curie 26-00/404 +33 1 44 27 87 41

Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Phouratsamay Siao-Leu (ATER, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/440 +33 1 44 27 88 37

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Kedad-Sidhoum Safia từ 01-01-2018 đến 31-12-2020 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/430 +33 1 44 27 87 40
Nguyễn Kim Thang từ 02-04-2018 đến 30-09-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/417 +33 1 44 27 87 39
Srivastav Abhinav từ 01-07-2018 đến 30-09-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/440 +33 1 44 27 88 37
Rapaport Ivan từ 22-07-2018 đến 04-08-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/417 +33 1 44 27 87 39
Renault Marc từ 18-06-2018 đến 18-07-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/421 +33 1 44 27 70 11
Vásquez Pérez Óscar Carlos từ 02-07-2018 đến 16-07-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/417 +33 1 44 27 87 39
Wagner Markus từ 20-06-2018 đến 30-06-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/423 +33 1 44 27 53 51
Neumann Frank từ 02-05-2018 đến 23-05-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/423 +33 1 44 27 53 51
Saulpic David từ 08-12-2017 đến 09-03-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/440 +33 1 44 27 88 37
Pass-Lanneau Adèle từ 02-01-2018 đến 28-02-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/440 +33 1 44 27 88 37
Bampas Evangelos từ 18-09-2017 đến 31-12-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/426 +33 1 44 27 48 08
Kononov Alexander từ 11-12-2017 đến 18-12-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/426 +33 1 44 27 48 08
Rzadca Krzysztof từ 20-11-2017 đến 25-11-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/425 +33 1 44 27 71 07
Zuk Pawel từ 05-11-2017 đến 11-11-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/425 +33 1 44 27 71 07

5 Thực tập sinh

Badin de Montjoy Xavier, Buskulic Nathan, Chekroun Raphaël, Jankovic Anja, Wehrstedt Luca

2 Adjuncts

Ait Salaht Farah  (???PU, Université Nanterre) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/440
Bendotti Pascale  (Thành viên nghiên cứu, EDF) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/415

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Phouratsamay Siao-Leu

Cựu thành viên

Dubois Olivier

tháng tám 2018

 Mentions légales
Sơ đồ site |