Khoa học tính toán
PEQUAN
PolSys
Thuật tóan quyết định, Hệ thống thông minh và Mô hình hóa hệ thống
RO
DECISION
SMA
MOCAH
Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
LFI
MLIA
BD
ACASA
Mạng và hệ thống phân bố
ALMASTY
NPA
Phare
REGAL
Whisper
Mạng và hệ thống phân bố
APR
ComplexNetworks
MoVe
Hệ thống nhúng trên mạch vi điện tử
ALSOC
CIAN
QI
SYEL

RO : Trưởng nhóm : Christoph Dürr

14 Nhân sự

Angelopoulos Spyros (Nghiên cứu viên, CNRS) Site Jussieu 26-00/421 +33 1 44 27 70 11
Bampis Evripidis (Giáo sư, UPMC) Site Jussieu 26-00/426 +33 1 44 27 48 08
Cohen-Addad Vincent (Nghiên cứu viên, CNRS) Site Jussieu 26-00/423 +33 1 44 27 53 51
Delbot François (Giảng viên, UNIV PARIS 10) Site Jussieu 26-00/415 +33 1 44 27 54 42
Doerr Carola (NNghiên cứu viên, CNRS) Site Jussieu 26-00/423 +33 1 44 27 53 51
Dubois Olivier (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Site Jussieu 26-00/434 +33 1 44 27 70 64
Dürr Christoph (Viện trưởng, CNRS) Site Jussieu 26-00/417 +33 1 44 27 87 39
Escoffier Bruno (Giáo sư, UPMC) Site Jussieu 26-00/419 +33 1 44 27 72 09
Fouilhoux Pierre (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 26-00/436 +33 1 44 27 87 96
Hanen Claire (Giáo sư, UNIV PARIS 10) Site Jussieu 26-00/430 +33 1 44 27 87 40
Hyon Emmanuel (Giảng viên, UNIV PARIS 10) Site Jussieu 26-00/413 +33 1 44 27 87 38
Kedad-Sidhoum Safia (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, UPMC) Site Jussieu 26-00/430 +33 1 44 27 87 40
Pascual Fanny (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 26-00/432 +33 1 44 27 88 65
Strozecki Yann (Giảng viên, UNIV VERSAILLES) Site Jussieu 26-00/413 +33 1 44 27 87 38

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouder Christophe (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Site Jussieu 25-26/404 +33 1 44 27 37 18
Cuzin Vincent (Kỹ sư, CNRS) Site Jussieu 25-26/415 +33 1 44 27 87 54
El Habchi Noura (Hành chính, CNRS) Site Jussieu 26-00/201 +33 1 44 27 71 21
Gayat Benoît (Kỹ sư, CNRS) Site Jussieu 25-26/405 +33 1 44 27 87 78

4 Nghiên cứu sinh

Falq Anne-Elisabeth (Trợ giảng, EDITE) Site Jussieu 26-00/440 +33 1 44 27 88 37
Jin Shendan (Trợ giảng, UPMC) Site Jussieu 26-00/404 +33 1 44 27 87 41
Rottner Cécile Bên ngoài CIFRE
Teiller Alexandre Site Jussieu 26-00/404 +33 1 44 27 87 41

Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Phouratsamay Siao-Leu (ATER, UPMC) Site Jussieu 26-00/440 +33 1 44 27 88 37

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Saulpic David từ 08-12-2017 đến 09-03-2018 Site Jussieu 26-00/440 +33 1 44 27 88 37
Bampas Evangelos từ 18-09-2017 đến 31-12-2017 Site Jussieu 26-00/426 +33 1 44 27 48 08
Kononov Alexander từ 11-12-2017 đến 18-12-2017 Site Jussieu 26-00/426 +33 1 44 27 48 08
Rzadca Krzysztof từ 20-11-2017 đến 25-11-2017 Site Jussieu 26-00/425 +33 1 44 27 71 07
Zuk Pawel từ 05-11-2017 đến 11-11-2017 Site Jussieu 26-00/425 +33 1 44 27 71 07
Beauseigneur Clément từ 27-04-2017 đến 27-07-2017 Site Jussieu 26-00/417
Kononov Alexander từ 03-07-2017 đến 20-07-2017 Site Jussieu 26-00/426 +33 1 44 27 48 08
Vásquez Pérez Óscar Carlos từ 28-06-2017 đến 17-07-2017 Site Jussieu 26-00/421 +33 1 44 27 87 39
Chudnovsky Maria từ 23-04-2017 đến 29-04-2017 Site Jussieu 26-00/432 +33 1 44 27 88 65

Thực tập sinh

Pass-Lanneau Adèle

2 Adjuncts

Ait Salaht Farah  (???PU, Université Nanterre) Site Jussieu 26-00/440
Bendotti Pascale  (Thành viên nghiên cứu, EDF) Site Jussieu 26-00/415

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Phouratsamay Siao-Leu

Cựu thành viên

Arranz Jean-Pierre, Chrétienne Philippe, Hoang Trang, Mary Ghislaine

tháng mười hai 2017

 Mentions légales
Sơ đồ site |