Khoa học tính toán
PEQUAN
PolSys
Thuật tóan quyết định, Hệ thống thông minh và Mô hình hóa hệ thống
RO
DECISION
SMA
MOCAH
Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
LFI
MLIA
BD
ACASA
Mạng và hệ thống phân bố
ALMASTY
NPA
Phare
REGAL
Whisper
Mạng và hệ thống phân bố
APR
ComplexNetworks
MoVe
Hệ thống nhúng trên mạch vi điện tử
ALSOC
CIAN
QI
SYEL

DECISION : Trưởng nhóm : Patrice Perny

8 Nhân sự

Brézillon Patrick (Giáo sư, UPMC) Site Jussieu 26-00/409 +33 1 44 27 70 08
Gonzales Christophe (Giáo sư, UPMC) Site Jussieu 26-00/422 +33 1 44 27 88 11
Nguyễn Việt Hưng (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, UPMC) Site Jussieu 26-00/407 +33 1 44 27 73 64
Ouzia Hacène (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 26-00/420 +33 1 44 27 87 52
Perny Patrice (Giáo sư, UPMC) Site Jussieu 26-00/411 +33 1 44 27 70 04
Spanjaard Olivier (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, UPMC) Site Jussieu 26-00/406 +33 1 44 27 70 02
Viappiani Paolo (Nghiên cứu viên, CNRS) Site Jussieu 26-00/405 +33 1 44 27 24 40
Wuillemin Pierre-Henri (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 26-00/403 +33 1 44 27 71 48

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouder Christophe (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Site Jussieu 25-26/404 +33 1 44 27 37 18
Cuzin Vincent (Kỹ sư, CNRS) Site Jussieu 25-26/415 +33 1 44 27 87 54
El Habchi Noura (Hành chính, CNRS) Site Jussieu 26-00/201 +33 1 44 27 71 21
Gayat Benoît (Kỹ sư, CNRS) Site Jussieu 25-26/405 +33 1 44 27 87 78

7 Nghiên cứu sinh

Aoudia Lamia Bên ngoài
Bourdache Nadjet (Trợ giảng, EDITE) Site Jussieu 26-00/404 +33 1 44 27 87 41
Cortijo Aragon Santiago-José Site Jussieu 26-00/401 +33 1 44 27 70 07
Gilbert Hugo Site Jussieu 26-00/404 +33 1 44 27 87 41
Hourbracq Matthieu Bên ngoài
Mac Thi Phuong Anh Bên ngoài
Nguyễn Dang Phuong Bên ngoài

3  Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Agli Hamza Site Jussieu 26-00/401 +33 1 44 27 70 07
Benabbou Nawal Site Jussieu 26-00/440 +33 1 44 27 88 37
Gilbert Hugo Site Jussieu 26-00/404 +33 1 44 27 87 41

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Lebrun Régis từ 31-07-2017 đến 31-12-2017 Site Jussieu 26-00/403 +33 1 44 27 71 48
Alvarez Isabelle từ 01-01-2017 đến 05-10-2017 Site Jussieu 26-00/413 +33 1 44 27 87 38
Torti Lionel từ 23-05-2017 đến 31-08-2017 Site Jussieu 26-00/403 +33 1 44 27 71 48
Dragone Paolo từ 12-03-2017 đến 13-04-2017 Site Jussieu 26-00/405 +33 1 44 27 24 40
Passerini Andrea từ 20-03-2017 đến 24-03-2017 Site Jussieu 26-00/405 +33 1 44 27 24 40

5 Thực tập sinh

Alam Paul, Falcand Quentin, Mirhosseini Yoones, Ruiz Cuevas Maria Virginia, Taillé Yoann

Adjunct

Carbone Alessandra  (Giáo sư, UPMC)

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Agli Hamza, Benabbou Nawal

Cựu thành viên

Arranz Jean-Pierre, Hoang Trang, Mary Ghislaine, Minoux Michel, Torti Lionel

tháng mười hai 2017

 Mentions légales
Sơ đồ site |