Bài báo khoa học LIP6
Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ

Trong các năm 2013-2018, các thành viên của LIP6 đã có 17 sách, 693 bài báo và 1,814 bài hội nghị.

 

Cũng trong cùng thời gian này, 37 luận án tiến sĩ khoa học và 301  luận án tiến sĩ đã được bảo vệ tại trung tâm.

Hiện nay, 175 nghiên cứu sinh, 24 kỹ sư và 116 nhân viên đang tích cực tham gia vao hoạt động nghiên cứu của trung tâm.

HAL UPMC / LIP6.

Bài báo khoa học LIP6201320142015201620172018Total
Sách51253117
Soạn thảo sách91191310254
Bài báo khoa học12812112815611048691
Chương sách20201618225101
Bài hội thảo khoa học396360334367256971810
Luận án tiến sĩ khoa học54595432
Luận án tiến sĩ685862444424300
PEQUAN PolSys RO DECISION SMA MOCAH LFI MLIA BD ACASA ALMASTY DELYS NPA Phare Whisper APR ComplexNetworks MoVe ALSOC CIAN QI SYEL
 Mentions légales
Sơ đồ site |