Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ

Trong các năm 2014-2019, các thành viên của LIP6 đã có 13 sách, 672 bài báo và 1,588 bài hội nghị.

 

Cũng trong cùng thời gian này, 36 luận án tiến sĩ khoa học và 262  luận án tiến sĩ đã được bảo vệ tại trung tâm.

Hiện nay, 177 nghiên cứu sinh, 15 kỹ sư và 56 nhân viên đang tích cực tham gia vao hoạt động nghiên cứu của trung tâm.

HAL UPMC / LIP6.

Bài báo khoa học LIP6201420152016201720182019Total
Sách13522114
Soạn thảo sách11913119154
Bài báo khoa học12112915911512137682
Chương sách2016192012289
Bài hội thảo khoa học362336377275217341601
Luận án tiến sĩ khoa học45969033
Luận án tiến sĩ58624444447259
ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL Whisper
 Mentions légales
Sơ đồ site |