Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ

Trong các năm 2014-2019, các thành viên của LIP6 đã có 13 sách, 616 bài báo và 1,511 bài hội nghị.

 

Cũng trong cùng thời gian này, 36 luận án tiến sĩ khoa học và 260  luận án tiến sĩ đã được bảo vệ tại trung tâm.

Hiện nay, 172 nghiên cứu sinh, 13 kỹ sư và 21 nhân viên đang tích cực tham gia vao hoạt động nghiên cứu của trung tâm.

HAL UPMC / LIP6.

Bài báo khoa học LIP6201420152016201720182019Total
Sách12523013
Soạn thảo sách11913108051
Bài báo khoa học1211291561041020612
Chương sách2016192110086
Bài hội thảo khoa học36233437226017701505
Luận án tiến sĩ khoa học45958031
Luận án tiến sĩ58624444430251
PEQUAN PolSys RO DECISION SMA MOCAH LFI MLIA BD ACASA ALMASTY DELYS NPA Phare Whisper APR ComplexNetworks MoVe ALSOC CIAN QI SYEL
 Mentions légales
Sơ đồ site |