Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ

Trong các năm 2013-2018, các thành viên của LIP6 đã có 16 sách, 647 bài báo và 1,693 bài hội nghị.

 

Cũng trong cùng thời gian này, 34 luận án tiến sĩ khoa học và 279  luận án tiến sĩ đã được bảo vệ tại trung tâm.

Hiện nay, 191 nghiên cứu sinh, 23 kỹ sư và 28 nhân viên đang tích cực tham gia vao hoạt động nghiên cứu của trung tâm.

HAL UPMC / LIP6.

Bài báo khoa học LIP6201320142015201620172018Total
Sách51253016
Soạn thảo sách91191310052
Bài báo khoa học1281191281571107649
Chương sách2119161818294
Bài hội thảo khoa học391355328361244151694
Luận án tiến sĩ khoa học54595129
Luận án tiến sĩ68586244441277
PEQUAN PolSys RO DECISION SMA MOCAH LFI MLIA BD ACASA ALMASTY DELYS NPA Phare Whisper APR ComplexNetworks MoVe ALSOC CIAN QI SYEL
 Mentions légales
Sơ đồ site |