LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Bài báo khoa học
Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ

Trong các năm 2014-2019, các thành viên của LIP6 đã có 19 sách, 758 bài báo và 1,799 bài hội nghị.

 

Cũng trong cùng thời gian này, 38 luận án tiến sĩ khoa học và 282  luận án tiến sĩ đã được bảo vệ tại trung tâm.

Hiện nay, 192 nghiên cứu sinh, 20 kỹ sư và 81 nhân viên đang tích cực tham gia vao hoạt động nghiên cứu của trung tâm.

HAL UPMC / LIP6.

Bài báo khoa học LIP6201420152016201720182019Total
Sách13533419
Soạn thảo sách11913119457
Bài báo khoa học12112915912313393758
Chương sách2016202213495
Bài hội thảo khoa học3633403802872501881808
Luận án tiến sĩ khoa học45969235
Luận án tiến sĩ586244444432284
ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL Whisper
 Mentions légales
Sơ đồ site |