Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ

Trong các năm 2013-2018, các thành viên của LIP6 đã có 16 sách, 665 bài báo và 1,758 bài hội nghị.

 

Cũng trong cùng thời gian này, 34 luận án tiến sĩ khoa học và 289  luận án tiến sĩ đã được bảo vệ tại trung tâm.

Hiện nay, 185 nghiên cứu sinh, 23 kỹ sư và 72 nhân viên đang tích cực tham gia vao hoạt động nghiên cứu của trung tâm.

HAL UPMC / LIP6.

Bài báo khoa học LIP6201320142015201620172018Total
Sách51253016
Soạn thảo sách91191310153
Bài báo khoa học12812112815610825666
Chương sách2020161819497
Bài hội thảo khoa học396361334364253561764
Luận án tiến sĩ khoa học54595129
Luận án tiến sĩ685862444412288
PEQUAN PolSys RO DECISION SMA MOCAH LFI MLIA BD ACASA ALMASTY DELYS NPA Phare Whisper APR ComplexNetworks MoVe ALSOC CIAN QI SYEL
 Mentions légales
Sơ đồ site |