Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ

Trong các năm 2014-2019, các thành viên của LIP6 đã có 18 sách, 724 bài báo và 1,707 bài hội nghị.

 

Cũng trong cùng thời gian này, 38 luận án tiến sĩ khoa học và 266  luận án tiến sĩ đã được bảo vệ tại trung tâm.

Hiện nay, 175 nghiên cứu sinh, 18 kỹ sư và 144 nhân viên đang tích cực tham gia vao hoạt động nghiên cứu của trung tâm.

HAL UPMC / LIP6.

Bài báo khoa học LIP6201420152016201720182019Total
Sách13533318
Soạn thảo sách11913119356
Bài báo khoa học12112915912312964725
Chương sách2016202212292
Bài hội thảo khoa học3633383802842371171719
Luận án tiến sĩ khoa học45969235
Luận án tiến sĩ586244444420272
ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL Whisper
 Mentions légales
Sơ đồ site |