Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ

Trong các năm 2012-2017, các thành viên của LIP6 đã có 22 sách, 764 bài báo và 1,976 bài hội nghị.

 

Cũng trong cùng thời gian này, 41 luận án tiến sĩ khoa học và 317  luận án tiến sĩ đã được bảo vệ tại trung tâm.

Hiện nay, 198 nghiên cứu sinh, 23 kỹ sư và 49 nhân viên đang tích cực tham gia vao hoạt động nghiên cứu của trung tâm.

HAL UPMC / LIP6.

Bài báo khoa học LIP6201220132014201520162017Total
Sách75125222
Soạn thảo sách89119131060
Bài báo khoa học13512811912815896764
Chương sách192119161817110
Bài hội thảo khoa học3383893553283562101976
Luận án tiến sĩ khoa học95459537
Luận án tiến sĩ476858624435314
PEQUAN PolSys RO DECISION SMA MOCAH LFI MLIA BD ACASA ALMASTY NPA Phare REGAL Whisper APR ComplexNetworks MoVe ALSOC CIAN QI SYEL
 Mentions légales
Sơ đồ site |