Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
Đội cũ : Whisper
Bài báo khoa học ComplexNetworks201620172018201920202021Total
Sách0110002
Soạn thảo sách0001001
Bài báo khoa học54875231
Chương sách0300003
Bài hội thảo khoa học5101064035
Luận án tiến sĩ khoa học0010001
Luận án tiến sĩ20423011
LIP6