LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Bài báo khoa học » Soạn thảo sách
Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL Whisper
Các nhóm nghiên cứu trước đây : AnimatLab MALIRE REGAL SALSA SPI SPIRAL
Các đề tài nghiên cứu trước đây : ANP APA ASIM CALFOR OASIS RP SPI SRC SYSDEF
Bài báo khoa học SYEL201420152016201720182019Total
Sách0000000
Soạn thảo sách0000000
Bài báo khoa học35232217
Chương sách0100001
Bài hội thảo khoa học19151565565
Luận án tiến sĩ khoa học0001203
Luận án tiến sĩ42142114
LIP6
Aucune édition de livre pour l'équipe SYEL année 2016.
 Mentions légales
Sơ đồ site |