Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
Đội cũ : Whisper
Bài báo khoa học RO201620172018201920202021Total
Sách1001002
Soạn thảo sách0000303
Bài báo khoa học1514151515579
Chương sách1013005
Bài hội thảo khoa học251833472916168
Luận án tiến sĩ khoa học0011204
Luận án tiến sĩ0110316
LIP6