LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Bài báo khoa học » Sách
Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL Whisper
Các nhóm nghiên cứu trước đây : AnimatLab MALIRE REGAL SALSA SPI SPIRAL
Các đề tài nghiên cứu trước đây : ANP APA ASIM CALFOR OASIS RP SPI SRC SYSDEF
Bài báo khoa học Phare201420152016201720182019Total
Sách0110002
Soạn thảo sách0125008
Bài báo khoa học13614710555
Chương sách0000000
Bài hội thảo khoa học27133421159119
Luận án tiến sĩ khoa học3131109
Luận án tiến sĩ68327430
LIP6
Aucun livre enregistré pour l'équipe Phare année 2017.
 Mentions légales
Sơ đồ site |