LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Bài báo khoa học » Chương sách
Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
Các nhóm nghiên cứu trước đây : AnimatLab MALIRE REGAL SALSA SPI SPIRAL Whisper
Các đề tài nghiên cứu trước đây : ANP APA ASIM CALFOR OASIS RP SPI SRC SYSDEF
Bài báo khoa học Phare201620172018201920202021Total
Sách1000001
Soạn thảo sách2501008
Bài báo khoa học1471156144
Chương sách0000101
Bài hội thảo khoa học332218125090
Luận án tiến sĩ khoa học3210006
Luận án tiến sĩ42841120
LIP6
  • N. Aitsaadi, N. Achir, Kh. Boussetta, G. Pujolle : “Deployment in Wireless Sensor Networks”, chapter in RFID and Sensor Networks: Architectures, Protocols,Security and Integrations, pp. 477-508, (Auerbach Publications, CRC Press, Taylor & Francis Group) [Aitsaadi 2009b]
 Mentions légales
Sơ đồ site |