LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Bài báo khoa học » Chương sách
Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL Whisper
Các nhóm nghiên cứu trước đây : AnimatLab MALIRE REGAL SALSA SPI SPIRAL
Các đề tài nghiên cứu trước đây : ANP APA ASIM CALFOR OASIS RP SPI SRC SYSDEF
Bài báo khoa học Phare201520162017201820192020Total
Sách1100002
Soạn thảo sách1250109
Bài báo khoa học6147105042
Chương sách0000000
Bài hội thảo khoa học133420159091
Luận án tiến sĩ khoa học1311006
Luận án tiến sĩ83274024
LIP6
  • N. Aitsaadi, N. Achir, Kh. Boussetta, G. Pujolle : “Deployment in Wireless Sensor Networks”, chapter in RFID and Sensor Networks: Architectures, Protocols,Security and Integrations, pp. 477-508, (Auerbach Publications, CRC Press, Taylor & Francis Group) [Aitsaadi 2009b]
 Mentions légales
Sơ đồ site |