Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
Đội cũ : Whisper
Bài báo khoa học PEQUAN201620172018201920202021Total
Sách0010001
Soạn thảo sách0000000
Bài báo khoa học96864538
Chương sách0000000
Bài hội thảo khoa học21121164256
Luận án tiến sĩ khoa học1011003
Luận án tiến sĩ0121105
LIP6
Aucun livre enregistré pour l'équipe PEQUAN année 2017.