LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Bài báo khoa học » Chương sách
Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
Các nhóm nghiên cứu trước đây : AnimatLab MALIRE REGAL SALSA SPI SPIRAL Whisper
Các đề tài nghiên cứu trước đây : ANP APA ASIM CALFOR OASIS RP SPI SRC SYSDEF
Bài báo khoa học NPA201620172018201920202021Total
Sách0000000
Soạn thảo sách42022010
Bài báo khoa học13141487359
Chương sách1602009
Bài hội thảo khoa học44332629254161
Luận án tiến sĩ khoa học1010103
Luận án tiến sĩ56414020
LIP6
Aucun chapitre de livre pour l'équipe NPA année 2021.
 Mentions légales
Sơ đồ site |