Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
Đội cũ : Whisper
Bài báo khoa học DECISION201620172018201920202021Total
Sách0000000
Soạn thảo sách1010002
Bài báo khoa học1512845145
Chương sách2100306
Bài hội thảo khoa học2414101921593
Luận án tiến sĩ khoa học1000001
Luận án tiến sĩ34101110
LIP6
Aucun livre enregistré pour l'équipe DECISION année 2017.