LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Bài báo khoa học » Chương sách
Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL Whisper
Các nhóm nghiên cứu trước đây : AnimatLab MALIRE REGAL SALSA SPI SPIRAL
Các đề tài nghiên cứu trước đây : ANP APA ASIM CALFOR OASIS RP SPI SRC SYSDEF
Bài báo khoa học ComplexNetworks201520162017201820192020Total
Sách0011002
Soạn thảo sách0000101
Bài báo khoa học46497535
Chương sách0030003
Bài hội thảo khoa học15711116555
Luận án tiến sĩ khoa học0001001
Luận án tiến sĩ32041010
LIP6
  • P. Borgnat, E. Fleury, J.‑L. GUILLAUME, C. Magnien, C. Robardet, A. Scherrer : “Evolving networks”, chapter in Mining Massive Data Sets for Security, vol. 19, pp. 198-203, (IOS Press), (ISBN: 978-1-58603-898-4) [Borgnat 2008]
 Mentions légales
Sơ đồ site |