Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
Đội cũ : Whisper
Bài báo khoa học APR201620172018201920202021Total
Sách0000101
Soạn thảo sách1000001
Bài báo khoa học95456231
Chương sách0010001
Bài hội thảo khoa học1113121615269
Luận án tiến sĩ khoa học0100012
Luận án tiến sĩ11271012
LIP6
Aucun livre enregistré pour l'équipe APR année 2017.