LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Bài báo khoa học » Luận án tiến sĩ
Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL Whisper
Các nhóm nghiên cứu trước đây : SALSA SPIRAL AnimatLab MALIRE SPI REGAL
Các đề tài nghiên cứu trước đây : ANP APA ASIM CALFOR OASIS RP SPI SRC SYSDEF
  • MEZHER Rawad : Randomness for quantum information processing”, ban lãnh đạo nghiên cứu Damian MARKHAM, Joseph DGHEIM, bảo vệ luận án 15-11-2019.
  • KUMAR Niraj : Phd”, ban lãnh đạo nghiên cứu Eleni DIAMANTI, bảo vệ luận án 05-12-2018.
 Mentions légales
Sơ đồ site |